UN 18 – 19

In dit project, waar ik samenwerk met Francois Eyck, vangen we de spanningen tussen artikel 18 en artikel 19 van de Universele Verklaring voor de Mens van de Verenigde Naties:

  • Artikel 18: Je hebt her recht om je eigen godsdienst te kiezen en daarvoor uit te komen.
  • Artikel 19: Je hebt het recht om te denken en zeggen wat je wilt